“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”ไตเสื่อม ขาบวม เพลีย ฉี่เป็นฟอง ปวดหลัง

จ่ายเป็นแสน อาการไม่ดีขึ้น เลือกทาน UMI อาการดีขึ้นต่อเนื่อง


“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”เคสโรคไต ระยะ 4 ตัดสินใจทานเจล UMI

ไตฟื้นเป็น ระยะ 3 ในเดือนที่ 3 ทานกันทั้งครอบครัวมา 5 ปีแล้ว แข็งแรงทุกคน


“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”คุณกำลังเผชิญปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ ?

 1. เป็นโรคไตเรื้อรัง ระยะ 1-5
 2. เป็นโรคไต เริ่มจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด ไขมันในเลือด
 3. ไตวาย หมอสั่งให้ฟอกไต
 4. เริ่มมีอาการ เท้าบวม รอบตาบวม ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะกลางคืนบ่อยกว่าปกติ ความดันโลหิตสูง อาการเริ่มต้นโรคไตเสื่อม


ไตระยะ 4 ขาบวม เดินไม่ไหว

ฟื้นฟูด้วย UMI ค่าไตดีขึ้น ขาไม่บวม สุขภาพดี แข็งแรงขึ้น


“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”คุณแม่เป็น โรคไต ขาบวม ฝ่าเท้าบวม

ทาน UMI ต่อเนื่อง อาการดีขึ้น ทานกันทั้งครอบครัว


“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”ผู้ป่วยไตระยะ 5 ขาบวม

ตัวเหลือง ต้องฟอกไต ฟื้นฟูไตด้วย UMI อาการดีขึ้น


“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”แชร์ประสบการณ์ โรคไตระยะ 3

อาการดีขึ้น ผู้ป่วยโรคไต ทุกระยะต้องดู รักษาโรคไต ฟื้นฟูไต ด้วย UMI


“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”แชร์ประสบการณ์ โรคไตเสื่อม อาการดีขึ้น

ผู้ป่วยโรคไต ทุกระยะต้องดู | รักษาโรคไต ฟื้นฟูไต ด้วย UMI


“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”VDO สอนการฟื้นฟูไต ให้ไตดี..อายุยืน

โดยผู้เชี่ยวชาญไต


“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

ให้คำปรึกษาสุขภาพฟรี!!

โดยทีมงานเภสัช คุณหมอ และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ที่มี ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี


แอดไลน์สอบถาม3 ค่าไต ที่ต้องรู้จัก

 1. Creatinine ยิ่งน้อยยิ่งดี ไม่เกิน 1.5 สูง ระยะอันตราย 4-5 ขึ้นไป
 2. GFR ยิ่งมากยิ่งดี
  มากกว่า 90 ดี ระยะอันตรายต่ำกวา 15-29
 3. Bun ยิ่งน้อยยิ่งดี
 4. 10-20 mg/dl
  (ถ้าน้อยไปอาจมีปัญหาที่ตับ)ตารางสรุประยะต่างๆ ของไตเสื่อม ดูที่ค่า GFR เป็นหลักว่าคุณเป็นไตระยะไหน

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ8 เคส โรคไต ประสบการณ์จากทางบ้าน

ผู้ป่วยไตทุกระยะต้องดู

ฟื้นฟูไต ด้วย เจลพลัส UMI


“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”แชร์ประสบการณ์ โรคไตระยะ 5 อาการดีขึ้น

ผู้ป่วยโรคไต ทุกระยะต้องดู | รักษาโรคไต ฟื้นฟูไต ด้วย UMI


“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”ร.อ ลือชัย อายุ 67 ไตเสื่อมระยะ 3

ร่างกายทรุดโทรม ทานอาหารไม่ได้

ค่าไต GFR 46 ฟื้นกลับมา GFR 87 ในเวลา 1 ปี ด้วยการทาน UMI HRT
ไตฟื้นขึ้นเกือบปกติ มีผลเลือดตลอด 1 ปี พิสูจน์


“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”เคส ข้าราชการ ไตระยะ 4 ฟื้นฟูกลับมาระยะ 2 (มีผลเลือดยืนยัน)

ก่อนหน้านี้น้ำหนักลดลง 10 กิโล ท้องผูก ไตก็เสื่อมลงๆ

รับประทาน UMI HRT ต่อเนื่อง 2 เดือน
ค่าไตเพิ่มขึ้นมากเป็นระยะ 2 ทานทั้งคุณแม่และลูก
Click ดู VDO บทสัมภาษณ์


“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”แชร์ประสบการณ์ โรคไตระยะ 4 อาการดีขึ้น

ผู้ป่วยโรคไต ทุกระยะต้องดู | รักษาโรคไต ฟื้นฟูไต ด้วย UMI


“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”โรคไต เป็นโรคที่ทำให้สุขภาพผู้ป่วยบอบบาง..

การทานยา อาหารเสริม สมุนไพร มักจะต้องปรึกษาแพทย์และเภสัชกรทุกครั้ง

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

ให้คำปรึกษาสุขภาพฟรี!!

โดยทีมงานเภสัช คุณหมอ และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ที่มี ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี


แอดไลน์สอบถามฟื้นฟูไต คุมน้ำตาล เพิ่มภูมิ

ป้องกันไตเสื่อม ต้านการเกิดเนื้อร้าย

UMI มีสารสสกัดจาก ฟูคอยแดน (Fucoidan) ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ หันมาให้ความสำคัญ และสนใจ เนื่องจาก ฟูคอยแดน เป็นหนึ่งในสมบัติอันล้ำค่าจากท้องทะเลลึก ที่ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายเราเป็นอย่างมาก

umiแชร์ประสบการณ์ โรคไตระยะ 3 อาการดีขึ้น

ผู้ป่วยโรคไต ทุกระยะต้องดู | รักษาโรคไต ฟื้นฟูไต ด้วย UMI


“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”เคสพิเศษ บทสัมภาษณ์ หลวงพี่ผู้ใหญ่ เป็นโรคไตระยะ 3

ฟื้นฟูไต กลับมาปกติใน 3 ปี


ไตเสื่อม GFR 50 กว่า
ทาน UMI 1 ปี ค่า GFR ขึ้นมา 70 กว่า
ทาน UMI 3 ปี ค่า GFR ขึ้นมา 90 กว่า เหมือนคนปกติ


บทสัมภาษณ์ที่เสริมความรู้การถวายอาหารสุขภาพแด่พระสงฆ์
Click ดู VDO บทสัมภาษณ์


“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”เคส คุณแม่ดาราอาวุโสช่อง 3
เบาหวาน มือชา ไตเริ่มเสื่อม สุขภาพดีขึ้น ด้วย UMI HRT

Click ดู VDO บทสัมภาษณ์


“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”คุณตาเป็นไตระยะสุดท้าย ไม่มีแรง ต้องฟอกไต

ทาน UMI ค่าไตดีขึ้นเป็นระยะที่ 2 ไม่ต้องฟอกไตแล้ว


“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”UMI เป็นผลิตภัณฑ์ของ เจลพลัส ที่มีสารสำคัญ ฟูคอยแดน (Fucoidan)

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญGEL PLUS UMI – เจลพัลส อูมิ เลขที่ อ.ย. 10-3-35761-5-0005

umi

Gel Plus UMI สะกัดมาจากสาหร่ายฟูคอยแดน (Fucoidan) ซึ่งจัดว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่ง “ฟูคอยแดน” ทำให้นักวิทยาศาสตร์และนักค้นคว้าทั้งหลายหันมาให้ความสำคัญและสนใจ เนื่องจากฟูคอยแดนเป็นหนึ่งในสมบัติอันล้ำค่าจากท้องทะเลลึกที่ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์มากที่สุด
ฟูคอยแดน (Fucoidan)

ประกอบด้วย Encoded Polysaccacharides และ Acidic Sulfate Groups ซึ่งมีหน้าที่หลัก คือ
1. มีฤทธิ์ป้องกันการแข็งตัวของเลือด
2. กระตุ้นโปรตีน และ เอนไซม์ปกติ ให้เป็นภูมิต้านทาน และมีส่วนช่วยในการบำรุงไต
3. ติดสัญญาณให้เซลที่เสื่อม และอาจกลายพันธุ์ให้เซลเม็ดเลือดขาว
และเซลพิฆาตของร่างกายไปทำลายได้ถูกต้อง
4. มีรายงานพบว่าสามารถกระตุ้นเซล ( Cell ) ให้ออกมาจากไขกระดูกได้


umi

umiเทคโนโลยีเจล การดูดซึมไว 5 เท่า !!

แนะนำวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย ดร. โจเอล ร็อควู้ด (พากย์ไทย)


“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”ผลิตภัณฑ์ #GelPlus ออกอากาศ TV ช่อง 5

รายการ The Success TV 14 มีนาคม 2020
Click !! ดู VDO


“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”ความดันสูง ไตเสื่อม ระยะ 3 ผู้ใช้จริง ทานดี ทานต่อเนื่อง


“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”ไตเสื่อม CKD ระยะสุดท้าย น้ำท่วมปวด ต้องฟอก

ทาน 3 เดือนค่า Cr GFR Bun ดีขึ้น หมองง


“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”UMI โรคไต สุขภาพทรุด ดีขึ้นใน 1 เดือน ทานคู่ยาหมอ


“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

ให้คำปรึกษาสุขภาพฟรี!!

โดยทีมงานเภสัช คุณหมอ และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ที่มี ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี


แอดไลน์สอบถาม“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”UMI ฟอกไต โรคไตระยะสุดท้าย หมอชม เลือดดีขึ้น ประทับใจ กินบำรุงตลอดชีวิต


“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

ให้คำปรึกษาสุขภาพฟรี!!

โดยทีมงานเภสัช คุณหมอ และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ที่มี ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี


แอดไลน์สอบถาม“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

ให้คำปรึกษาสุขภาพฟรี!!

โดยทีมงานเภสัช คุณหมอ และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ที่มี ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี


แอดไลน์สอบถามUMI หมอสมุนไพร พี่สาวไตไม่ดี ดีขึ้นในเดือนแรก ไม่ต้องเริ่มฟอกไต


“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”UMI ไตเสื่อม ไตพัง CKD ความดันสูง ไม่มีแรง ดีขึ้น20 วัน ดีเยี่ยม 1 เดือน


“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

ให้คำปรึกษาสุขภาพฟรี!!

โดยทีมงานเภสัช คุณหมอ และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ที่มี ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี


แอดไลน์สอบถามฟูคอยแดน ช่วยผู้ป่วยโรคไตได้อย่างไร ?

 • Fucoidan กระตุ้นการผลิต Cell ให้ร่างกายผลิดออกมามากขึ้นจากไขกระดูกของเราเอง
 • Fucoidan กระตุ้นการสร้างเซลลใหม่ จึงฟื้นฟูอวัยวะได้
 • Fucoidan บำรุงตับ ไต และ อวัยวะต่างๆในร่างกาย
 • Fucoidan ลดไขมันในเลือด และ ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น
 • Fucoidan ช่วยปรับสมดุลพิษ และลดสารอนุมูลอิสระ

umiคุณป้ายุ้น จิตวัฒนชัย
เมื่อก่อนมีอาชีพทำขนมขาย อายุมากขึ้นโรคภัยไข้เจ็บก็เริ่มมาเยือน ป้ายุ้นเป็นโรคเบาหวานมาประมาณ 10 ปี ก่อนหน้านี้ทำแต่งานจนไม่มีเวลาดูแลสุขภาพ จนเกิดอาการน็อค และมีโรคต่างๆ รุมเร้า เช่น ความดัน ไทรอยด์ และโรคไต และป่วยมาเรื่อยๆ จนเดินไม่ไหว ไปไหนมาไหนต้องนั่งรถเข็น น้ำหนักตัวลดลงเรื่อยๆ

จาก 60 กว่า เหลือ 48 สุดท้ายเดินไม่ไหว ไม่มีแรง เพราะทานข้าวไม่ลง ต้องกินยาไม่ต่ำกว่าวันละ 30 เม็ด ล่าสุดเบาหวานขึ้น 600 ทำใจแล้วว่าไม่รอดแน่แล้ว เพราะหมอบอกว่าจะเสียชีวิตภายใน 1 เดือน กินยามานาน จนโรคไตเริ่มเป็นหนักขึ้น หมอบอกว่าจำเป็นจะต้องล้างไต

เมื่อมีคนนำเจลพลัส UMI มาให้ทานก็ยังไม่เชื่อว่ามันจะหาย เพราะได้ทานยาจากโรงพยาบาลมาเยอะแล้วแต่ก็ไม่หาย แต่พอได้ลองทานเจล พลัส UMI แล้ว ปรากฎว่าตอนนี้เบาหวานลดเหลือ 118 สามารถทานอาหารได้เยอะขึ้น เดินไปไหนมาไหนได้ปกติแล้ว โรคไตก็ปกติแล้ว

คลิ๊กภาพด้านล่างเพื่อ เปิด วีดีโอ ฟังสัมภาษณ์ประสบการณ์จากคุณป้ายุ้น

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”ลดค่าไตที่สูงด้วย Gel Plus UMIประสบการณ์จากคนไข้ ของ อ.หญิง นักธรรมชาติบำบัด

คนไข้ทานกุ้งกุลาดำมากจนเป็นโรคไต อ.แนะนำคนไข้ทาน UMI สามารถทำให้ดีขึ้นได้ คนเราปกติค่าไตจะต้องไม่เกิน 2 แต่ในบางรายค่าไตจะอยู่ที่ 5 ซึ่งในกรณีนี้หมอจะต้องทำการล้างไตให้ แต่ผู้ป่วยรายนี้สามารถทำให้ค่าไตลดลงมาได้เป็น 2 ดังเดิมได้ด้วยการทานผลิตภัณฑ์เจล พลัส

คลิ๊กภาพด้านล่างเพื่อ เปิด วีดีโอ ฟังสัมภาษณ์ประสบการณ์จาก อ.หญิง
“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”คุณอุบลรัตน์ รัตนกูล (ธุรกิจส่วนตัว)มีปัญหาสุขภาพคือโรคไต เป็นมาได้ 19 ปีแล้ว จนเป็นโรคต่างๆ เพิ่มขึ้น สุขภาพทรุดโทรม ได้มีโอกาสใช้ Gel Plus UMI จากคำแนะนำของคุณหมอ ทำให้ผลลัพธ์ออกมาชัดเจนมากเพราะสุขภาพดีขึ้น เหมือนได้ชีวิตใหม่

คลิ๊กภาพด้านล่างเพื่อ เปิด วีดีโอ ฟังสัมภาษณ์ประสบการณ์จาก คุณอุบลรัตน์
“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”คุณศุภลักษณ์ ชื่นชูศิลป์
คุณศุภลักษณ์ ได้แบ่งปันประสบการณ์เรื่องราวที่ประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Gel Plus UMI สามีของเพื่อนมีอาการเกี่ยวกับโรคไต จึงต้องล้างท้องเอง ทุกๆ 4-5 ชั่วโมง

คุณศุภลักษณ์ ก็เลยแนะนำผลิตภัณฑ์ UMI ไปให้รับประทาน อาการก็ต่างๆ ที่เคยเป็นก็เริ่มดีขึ้น เช่น อาการปัสสาวะไม่ออก และรู้สึกสดชื่น มีเรี่ยวแรง หน้าตาผ่องใส

คลิ๊กภาพด้านล่างเพื่อ เปิด วีดีโอ ฟังสัมภาษณ์ประสบการณ์จากคุณศุภลักษณ์
“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”ฟื้นฟูไต คุมน้ำตาล เพิ่มภูมิ

ป้องกันไตเสื่อม ต้านการเกิดเนื้อร้าย

UMI มีสารสสกัดจาก ฟูคอยแดน (Fucoidan) ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ หันมาให้ความสำคัญ และสนใจ เนื่องจาก ฟูคอยแดน เป็นหนึ่งในสมบัติอันล้ำค่าจากท้องทะเลลึก ที่ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายเราเป็นอย่างมาก

umiติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

ให้คำปรึกษาสุขภาพฟรี!!

โดยทีมงานเภสัช คุณหมอ และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ที่มี ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี


แอดไลน์สอบถาม“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”เพิ่มภูมิ ฟูคอยแดน เจล Agel UMI ผู้วิจัย


“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

ให้คำปรึกษาสุขภาพฟรี!!

โดยทีมงานเภสัช คุณหมอ และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ที่มี ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี


แอดไลน์สอบถามฟื้นฟูไต คุมน้ำตาล เพิ่มภูมิ

ป้องกันไตเสื่อม ต้านการเกิดเนื้อร้าย

UMI มีสารสสกัดจาก ฟูคอยแดน (Fucoidan) ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ หันมาให้ความสำคัญ และสนใจ เนื่องจาก ฟูคอยแดน เป็นหนึ่งในสมบัติอันล้ำค่าจากท้องทะเลลึก ที่ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายเราเป็นอย่างมาก

umi
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

สารอาหารที่มีผลวิจัยทางการแพทย์ อีกทางเลือกหนึ่งของผู้ป่วย

ฟรี! ค่าจัดส่ง

สามารถนัดรับสินค้าเองได้กับ Messenger เขตกรุงเทพฯ

สั่งซื้อเจลพลัส ด้วย วิธีง่ายๆ


ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

ชำระเงินค่าสินค้า ท่านสามารถชำระด้วย 2 ช่องทางง่ายๆ ค่ะ


1. ใช้เงินสด โดยโอนเงินแล้วบริษัท Gel Plus จัดส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
2. นัดส่งของด้วย Messanger เก็บเงินปลายทาง เฉพาะเขตกรุงเทพ
หลังจากแจ้งโอนเงินแล้ว

กรุงเทพและปริมณฑล ใช้เวลา 1-2 วันทำการ จึงจะได้รับสินค้า
ต่างจังหวัด ใช้เวลา 2-3 วันทำการ จึงได้รับสินค้า


เราเคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณ ข้อมูลของคุณจะไม่นำไปใช้นอกเหนือจากการบริการของเรา ไม่นำไปขายให้กับผู้อื่น เมื่อคุณทำการกรอกรายละเอียดข้างต้น ทางเราจะทำการเก็บชื่อ, ที่อยู่อีเมล์, และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์ของคุณ เพื่อเอื้ออำนวยให้เราจัดเตรียมข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับคุณ และเรายังใช้ข้อมูลนี้ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางอย่างของทางเว็บไซต์ที่สำคัญในบางโอกาส รวมถึงโอกาสการร่วมงานกับเราในอนาคต หากคุณไม่ประสงค์จะแบ่งปันข้อมูลกับบริษัท หรือต้องการลบข้อมูลของคุณออกจากฐานข้อมูลของเรา กรุณาติดต่อเราที่แผนกบริการลูกค้า โทร : 061-662-2453
Gel Plus UMI เจลพลัส อูมิ (ยูมิ)

umi

1 กล่อง มี 30 ซอง ราคาปกติ 4,900 บาท
ราคาพิเศษ สำหรับ โอนเงิน 3,380 บาท
ราคาพิเศษ สำหรับ เก็บปลายทาง 3,480 บาท

ทานเจล


Gel Plus HRT เจลพลัส ฮาร์ท (เฮช อาร์ ที)

umi

1 กล่อง มี 30 ซอง ราคาปกติ 4,200 บาท
ราคาพิเศษ สำหรับ โอนเงิน 3,080 บาท
ราคาพิเศษ สำหรับ เก็บปลายทาง 3,180 บาท

ทานเจล


ชุดเซ็ตสำหรับทานต่อเนื่อง

ราคาผลิตภัณฑ์ เจลพลัส Gel Plus

อัพเดทล่าสุด 1 กรกฏาคม 2565
เราจัดส่งผ่าน Kerry Express
ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-2 วันทำการ
และ บริการจัดส่งไปรษณีย์ ต่างประเทศ คิดค่าจัดส่งตามจริง*กรณีเก็บเงินปลายทาง (ชำระเงินเมื่อสินค้าส่งถึงหน้าบ้าน)
สอบถามข้อมูล / สั่งซื้อ

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ


คุณ กฤษฎา (เดียร์)

Tel : 061-662-2453

Line : @GelGood


กดลิงค์ไลค์อัตโนมัติ
ด้านล่างได้เลยครับ

line.me/R/ti/p/%40gelgood
ฟื้นฟูผู้ป่วยคีโม ฉายแสง ต้านเซลร้าย

UMI

เพิ่มการทำงานไต ลดของเสีย
ฟื้นฟูเซล เพิ่มภูมิต้านโรค
เพิ่มเม็ดเลือดขาว ลดการแพ้คีโม
ลดการอักเสบจากการฉายแสง
ควบคุมน้ำตาลในเลือด ฟืนฟูตับ
ช่วยเบาหวาน ลดกรดยูริค
บำรุงหัวใจ ลดภาวะน้ำท่วมปอด

UMI

โรคหัวใจ คอเลสตอรอลสูง
ความดันสูง ลิ้นหัวใจรั่ว
ไขมันสูง หลอดเลือดหัวใจตีบ
ไตรกลีเซอไรด์สูง อัมพฤกษ์
หลอดเลือดสมองตีบ อัมพาต
ลดภาวะหลอดเลือดสมองแตก
ใบรับรองผลิตภัณฑ์

อ.ย.

(อ.ย.)
GEL Plus UMI – เจลพลัส อูมิ
อ.ย. เลขที่ 10-3-35761-5-0005
Free Sale

Certificate of Free Sale
Free Sale

HALAL Verified by FSF USA
Free Sale

HALAL WORLD
Free Sale

National Agency for
Food and Drug (NAFDAC)
Free Sale

WORLD ANTI-DOPING AGENCY
Free Sale

TOP 20 Natural Health Products Companies